Zdrowie Ukraińców

Zdrowie Ukraińców

Nie ma co ukrywać, że w ostatnim czasie wiele mówi się o Ukraińcach mieszkających w naszym kraju. Można też powiedzieć, że temat ten wzbudza wiele dyskusji. Niektórzy mówią nawet o przesadzie.

Ukraińcy potrzebują naszej pomocy!

Na wstępie należy podkreślić, że pomoc jest czymś absolutnie nieodzownym – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wątpliwości pojawiają się, gdy chodzi o zakres pomocy. Niektórzy sądzą, że Polski nie stać na długotrwałą pomoc uchodźcom. Z drugiej strony słychać krytykę i podejrzenie o najgorsze intencje. Emocje są zrozumiałe, ale wydaje się, że mimo wszystko nie można zapominać o zdrowym rozsądku (a to się zdarza).

Do tego warto zadać sobie pytanie, czy czasem nie mamy do czynienia z oszustwami? Mówi się na temat opieki zdrowotnej dla uchodźców, a tak się składa, że nie mogą oni złożyć deklaracji wyboru lekarza rodzinnego. Ma to związek, z tym że nie są oni ujęci w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warte odnotowania jest też to, że tym samym nie ma mowy o kompleksowej opiece. Jakby tego wszystkiego było mało, nieustannie pojawiają się problemy z otrzymaniem recept refundowanych.

Czy sytuacja może się zmienić?

Trudno powiedzieć, czy sytuacja może za jakiś czas ulec zmianie. Jakkolwiek to zabrzmi, wszystko zależy od rządzących. Oczywiście może zdarzyć się też tak, że wojna zostanie zakończona, ale na ten moment to nierealne. Krótko mówiąc, trzeba czekać i wyciągać odpowiednie wnioski.

Tutaj przeczytasz doniesienia dotyczące żądań Rosji.