Psychologia społeczna a sympatia

Psychologia społeczna a sympatia

Potrzeba bycia osobą lubianą to nie jest wymysł – tak przedstawia się rzeczywistość. Niemniej jednak czasem może pojawić się pytanie, jak zaspokoić tę potrzebę?

Różne możliwości

Oczywiście mowa o temacie, w przypadku którego możliwe są różne opcje. Ponadto to nie jest w tym momencie najważniejsze – skoncentrujemy się na psychologii społecznej.

Z punktu widzenia psychologii społecznej możemy wyróżnić trzy czynniki, które wpływają na sympatię. Jednym z tych czynników jest atrakcyjność fizyczna. Ktoś może powiedzieć, że to złe przedstawianie rzeczywistości, ale zostawmy to. Musimy pamiętać, że nie chodzi o właściwe określenie tego, co nas otacza – teraz liczy się to, z czym mamy do czynienia. Zresztą nie brakuje badań, wedle których przyjemna aparycja łączona jest z wartościowymi cechami. Sprawa numer dwa to podobieństwo. Istnieje teoria, zgodnie z którą ludzie lubią te osoby, z którymi mają jakieś wspólne cechy. Do tego należy również dodać wysoką częstotliwość kontaktów. Jeśli jakąś osobę widuje się systematycznie, można mówić, że człowiek ten nie stanowi zagadki. Krótko mówiąc, jest to ktoś nieszkodliwy.

Jakby nie patrzeć, niektórzy mogą czuć się zaskoczeni. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ewentualne zdziwienie nie jest niczym zaskakującym. Rzeczywistość wygląda tak, że pewne ruchy mogą mieć miejsce niepostrzeżenie. Można też powiedzieć, że to w tym wszystkim jest najistotniejsze – musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak przedstawiają się realia. Gdy realia są znane, pojawia się szansa na lepsze zrozumienie zdarzeń i co za tym idzie, lepsze reakcje.